fbpx

Vilkår for service

Aftalevilkår – Mellem Clubtimize IVS og organisationen

Clubtimize IVS og sportsklubben/foreningen, har aftalt følgende (I det efterfølgende kaldet “aftalen”):

Organisationen har accepteret at benytte Clubtimize IVS’ betalingsløsning, hvilket vedrører medlemmernes betaling. Disse vilkår vil tydeligt blive præsenteret for medlemmet på organisationens betalingsside og medlemmerne skal acceptere disse. Yderligere vil betingelserne blive betragtet som en forlængelse af sportsklubben/foreningens egne gældende betingelser.

1.0 Aftalens indhold

Aftalen er indgået mellem Clubtimize IVS og sportsklubben/foreningen om anvendelse af et online management system kaldet “Clubtimize.dk”. Dette system er et Tool som er programmeret til badmintonklubber og andre sportsklubber. Clubtimize.dk vil i forbindelse med aftalen varetage administrative opgaver som normalvis er svære for klubber at håndtere. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Holdtilmelding, kontingentbetaling, baneudlejning, træner værktøjer og regnskab. Yderligere vil Clubtimize.dk varetage alle transaktioner mellem sportsklubben/foreningen og deres medlemmer (I det efterfølgende kaldet “Medlemmet”)

2.0 Beskrivelse af produktet

Clubtimize IVS leverer Clubtimize.dk som er et ”SAAS”-produkt der er 100% online baseret.

Clubtimize.dk gør det nemmere at være forening administrator, da Clubtimize.dk afhjælper behovet for en masse forskellige opgaver. Opgaverne kunne bl.a. Være håndtering af medlemslister, holdoprettelse, holdtilmelding, kontingentbetaling og meget mere. Yderligere tilbyder Clubtimize.dk nogle features som skal gøre den daglige træning i klubberne meget nemmere.

Clubtimize.dk benytter cookies til at give brugerne den mest optimale oplevelse (Dette er uddybet i vores privatlivspolitik).

Clubtimize.dk varetager transaktioner mellem medlemmerne og sportsklubben/foreningen herunder betalinger for tilmelding til kontingent, bane tilmelding og yderligere arrangementer.

Medlemmet betaler gennem Clubtimize.dk’s eller sportsklubben/foreningens hjemmeside. Transaktionen af betalingen bliver gennemført af Nets A/S. Clubtimize.dk sørger for at betalingen bliver overført til sportsklubben/foreningens bankkonto når der anmodes om dette.

Clubtimize IVS har mulighed for opkrævning af et administrationsgebyr fra medlemmet eller sportsklubben/foreningen i forbindelse med medlemmets betaling. (Prisen for dette administrationsgebyr vil blive uddybet senere)

En forudsætning for gennemførsel af betaling via clubtimize.dk er at medlemmet benytter et godkendt betalingskort som Dankort, Visa/Dankort eller MasterCard/Dankort. Betalingskortet skal både være godkendt af Clubtimize IVS og Nets A/S.

Clubtimize IVS benytter Scanpay ApS som betalingsgateway, derfor kan kun Scanpay ApS blive stillet til ansvar for transaktionens kryptering mellem medlemmets betalingskort og Nets A/S.

3.0 Drift af produktet

Clubtimize IVS forvalter al drift af sportsklubben/foreningens clubtimize.dk

Clubtimize IVS har altid mulighed for at benytte sig af eksterne leverandører til at gennemfører opgaver som Clubtimize IVS vurdere er passende i association til driften af Clubtimize.dk.

Clubtimize IVS har ansvaret for backup af Clubtimize.dk’s database, samt opbevaring af denne.

Clubtimize IVS er forpligtet til at opdatere database, servere og software, med opdaterede og nye sikkerhedspatches for at sikre softwaresikkerheden. Dette udføres konkret i form af antivirus samt firewall.

4.0 Betalings samt prisbetingelser

Clubtimize.dk Gratis

Prisen for benyttelse af Clubtimize.dk Gratis (Administrationsgebyret) er aftalt ud fra oversigten som fremgår tydeligt af www.clubtimize.dk, med mindre andet er aftalt.

Prisen fremgår som værende 2 kr. + 3% af hver transaktion medlemmerne gennemfører til sportsklubben/foreningen. Sportsklubben/foreningen har mulighed for at pålægge ovenstående gebyr på medlemmet i transaktionsprocessen.

Faktura fremsendes til Organisationen via Clubtimize.dk medmindre andet er aftalt. Betaling bliver trukket fra det reserverede beløb til Organisationen og afregnes i slutningen af hver måned.

Medmindre andet er aftalt, vil der IKKE være et opstartsgebyr forbundet med opstarten af Clubtimize.dk.

Administrationsgebyrsprisen, (Fra punkt 5.0) vil blive reguleret årligt den. 1 januar sådan denne er i overensstemmelse med nettoprisindekset, ved en eventuel prisstigning ville denne være minimum 5%.

Alle priser fremgår som værende eksklusive moms (25%).

Clubtimize.dk Premium

Prisen for benyttelse af Clubtimize.dk Premium (Administrationsgebyret) er aftalt ud fra oversigten som fremgår tydeligt at www.clubtimize.dk, med mindre andet er aftalt.

Prisen fremgår som værende 2 kr. + 2% af hver transaktion medlemmerne gennemfører til sportsklubben/foreningen. Sportsklubben/foreningen har mulighed for at pålægge ovenstående gebyr på medlemmet i transaktionsprocessen.

Faktura fremsendes til Organisationen via Clubtimize.dk medmindre andet er aftalt. Betaling bliver trukket fra det reserverede beløb til Organisationen og afregnes i slutningen af hver måned.

Ved benyttelse af Clubtimize.dk Premium vil der yderligere blive faktureret 1068 kr. årlig til sportsklubben/foreningen. (Prisen ved månedlig fakturering er 109 kr.)

Administrationsgebyrsprisen, (Fra punkt 5.0) vil blive reguleret årligt den. 1 januar sådan denne er i overensstemmelse med nettoprisindekset, ved en eventuel prisstigning ville denne være minimum 5%.

Alle priser fremgår som værende eksklusive moms (25%).

5.0 Rettigheder til software og data

Data der bliver gemt i Clubtimize.dk tilhører sportsklubben/foreningen. Sportsklubben/foreningen har altid mulighed for at eksportere de fleste data. Data som bliver indrapporteret af medlemmerne i Clubtimize.dk ejes 100% af medlemmerne.

I tilfælde af en ophørt aftale vil alt data blive slettet ved opgørelsen af aftalen.

Clubtimize IVS har ophavsretten samt ejendomsretten og enhver anden ret til softwaren som Clubtimize.dk er udviklet til.

6.0 Kundens pligt

Sportsklubben/foreningen har pligt til at give medlemmerne information omkring at billeder, navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mail kan blive lagret af medlemmet.

7.0 Opsigelse samt løbetid

Aftalen blandt parterne er gyldige indtil opsigelse.

Sportsklubben/foreningen kan altid opsige deres aftale med Clubtimize IVS

Aftalen kan altid opsiges af Clubtimize IVS, dog skal der foreligge et forudgående skriftligt varsel på 1 måned. Særlige vilkår kan dog opstå, se Punkt 8.

8.0 Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse som Clubtimize IVS finder, kan aftalen blive opsagt med øjeblikkelig virkning ved skriftlige påkrav.

En væsentlig misligholdelse kunne betragtes som, men er ikke begrænset til: Misbrug af Clubtimize IVS’ varemærker, Misbrug af Clubtimize.dk, betalingsmisligholdelse og konkurs.

9.0 Ændring i ejerforhold

Ved ændring i Sportsklubben/foreningens ejerforhold, har sportsklubben/foreningens ikke mulighed for at frigøre sig af aftalen, eller kræve denne op til forhandling igen.

De nye ejere er forpligtet til at fortsætte aftalen på de allerede aftalte vilkår.

10.0 Support

Clubtimize IVS udbyder support til Clubtimize.dk, både ved oprettelse samt ved komplikation ved den daglige benyttelse.

Der kan i sjældne tilfælde tilbydes support via 3. Parts program, hvis dette er relevant og nødvendigt.

Support er gratis til alle brugere af Clubtimize.dk og dette er derfor en del af administrationsgebyret.

Clubtimize.dk prøver at afhjælpe alle support henvendelser indenfor fire timer på hverdage i tidsrummet 8.00 – 14.00. Dog kan Clubtimize IVS ikke garantere at et givent problem er afhjulpet indenfor denne tid.

11.0 Opdatering af Clubtimize.dk

Opdateringer bliver løbende implementeret. Dette foretages uden yderligere beregning til sportsklubben/foreningen.

Opdateringerne vil så vidt muligt blive implementeret uden at Clubtimize.dk ikke er brugbart.

12.0 Ansvarsbegrænsning

Clubtimize IVS kan ikke drages til ansvar for sportsklubben/foreningens tab, direkte tab og/eller følgeskade ved fejlagtigt brug af Clubtimize.dk, samt anvendelse af programmet med Clubtimize IVS.

Clubtimize IVS er ikke ansvarlig for sportsklubben/foreningens ydelse (i form af kontingent og holdtilmelding) til medlemmerne.

Clubtimize IVS’ ansvar er begrænset til sportsklubben/foreningens ydelser som er en del af Clubtimize.dk. Dvs. at Clubtimize IVS’ ansvar er i relation til transaktionen og omfatter på ingen måde den ydelse som der leveres efter transaktionen.

13.0 Reklamation

Clubtimize IVS er kun ansvarlig for indhold i Clubtimize.dk. Når ydelsen eller varen sælges via Clubtimize.dk’s hjemmeside er Clubtimize IVS’ ansvar begrænset til formidlingen. Clubtimize IVS kan derfor ikke stilles til ansvar for sportsklubben/foreningens ydelser.

Clubtimize IVS tager derfor kun imod reklamationer henvendt til formidling og betaling indeholdt i Clubtimize.dk.

Alle reklamationer omhandlende varer eller ydelser, er derfor et mellemværende mellem sportsklubben/foreningen og medlemmerne.

14.0 Force majeure

Clubtimize IVS forpligter sig ikke til at erstatte misligholdelse af aftalens hvis denne skyldes forhold uden for Clubtimize IVS’ kontrol.

15.0 Lovvalg

Aftalen skal forstås i overensstemmelse med dansk lov.